Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Tenhâda bulup yârimi âgûşuma aldım
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Fâiz Kapancı
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
10638