Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Terk-i diyâr eyler dil dîvâne midir bilmem
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Ali Rızâ Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
10654