Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Tıfl-ı nâzım meclis-i rindâne gel
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
İ. Fennî Ertuğrul
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10672