Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Tutuldu dâm-ı zülf-i yâre gönlüm
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Sâdi Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
10728