Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Lem'î Atlı
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10931