Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Var mıdır tetkîke hâcet dilberim ef'âlimi
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
10933