Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Varırken niyazım arş-ı âlâya
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
H. Oral Şen
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
21911