Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Vasf-ı lîsan seninledir vasfedemem gönül seni
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Alâeddin Yavaşca
Söz Yazarı:
İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
15126