Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Hüseyin Sebilci(Hâfız)
Söz Yazarı:
Hüsamî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14415