Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
Ercüment Ekrem Talû
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Sengin Semai
REPno:
10997