Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Yârim güler güller açar yaz olur
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
S. Ziyâ Özbekkan
Söz Yazarı:
Suphi Ziyâ Özbekkan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
11197