Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Zâlim beni yalnız bırakıp kaçtı bu akşam
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Melâhat Pars
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
11638