Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Zülfünü görsem izârın üzre ey hûr-i cemil
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Rif'at Efendi(Hâfız-Molla)
Söz Yazarı:
Bâkî
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
11729