Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kıldı zülfün-veş perîşân hâlimi hâlin senin
Makamı:
Vechiarazbar
Bestekarı:
Vardakosta Ahmet Ağa
Söz Yazarı:
Fuzûlî
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
7143