Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne bulur ehl-i safâ bende vefâdan gayrı
Makamı:
Vechiarazbar
Bestekarı:
Vardakosta Ahmet Ağa
Söz Yazarı:
Fuzûlî
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
7952