Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yakma cânım nâle-i bî-ihtiyârımdan sakın
Makamı:
Vechiarazbar
Bestekarı:
Vardakosta Ahmet Ağa
Söz Yazarı:
Fuzûlî
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber
REPno:
11064