Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine bir gonce-i rengîn-edâya
Makamı:
Vechiarazbar
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
11438