Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
A benim gözüm nûru cilveli yârim
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1