Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
205