Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Bolâhenk Nûri Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
1092