Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir haber gelmedi ârâm-ı dil ü cânımdan
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
2047