Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir kerre nigâh eyle gönül çeşmine kansın
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
O. Nûri Özpekel
Söz Yazarı:
O. Nuri Özpekel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
18496