Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
2686