Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derd-mendim gam-güsârım âh-ı pinhânım mısın
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Hâfız Hüsnü Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
3289