Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil nâlesini gûş ile bir dâd edecek yok
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Mehmet Hafîd Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3441