Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
M.Sabri Akçagül
Söz Yazarı:
Câhit Öney
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak-Semai
REPno:
15177