Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gâh azm-i kûy-i yâri candan özlersin gönül
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4499