Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gönül ki aşk ile pür-sînede hazîne bulur
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
5231