Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Lâ'linden o şûhun ki her esrâr sorulmaz
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
7363