Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lûtfuna lâyık görüp cânân beni
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Nigâr Gâlib Ulusoy
Söz Yazarı:
Ömer Nâci Efendi(Muâllim)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7418