Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
Şerâfettin Özdemir
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7990