Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nûş edip sâgâr-ı aşkın dili bî-hûş ettim
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Şevkî Bey
Söz Yazarı:
Ahmet Reşat Paşa
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8370