Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ruhlerin ey gonce-leb verd-i mutarra mıdır
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Tanbûri Ali Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8874