Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sensin ey sultân-ı âlem milk-i dîne pâdişah
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Tevfik Bey(Hafız)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Tevşih
Usulü:
Düyek
REPno:
14514