Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ser-beste oldum zülf-i nigâre
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9681