Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Erol Sayan
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8602