Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
H. Sadettin Arel
Söz Yazarı:
Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
10210