Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Hüsam Dede
Söz Yazarı:
Muhyî Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14488