Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Zîver-i tâc-ı saadet doğduğu şebdir bu şeb
Makamı:
Yegah
Bestekarı:
Câhit Öney
Söz Yazarı:
Arif Hikmet Bey
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16226