Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Çenber (Ağır)
REPno:
1585