Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi
Makamı:
Evcara
Bestekarı:
Hâşim Bey
Söz Yazarı:
Nevres
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
8858