Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
2322