Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Durman yanalım ateş-i aşka
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
Hayâlî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14645