Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
3597