Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey bâd-ı sabâ nerde benim rûh-i revânım
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
13865