Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Muâllim İsmail Hakkı Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4086