Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Nâzım Bey (Kanûni-âmâ)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4128