Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şehenşâh-ı serir-ârâ-yı makbûl-i cihan
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Hacı Fâik Bey
Formu:
Kar
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
4288