Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Görmüş değil mislin felek
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
5352