Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
İd erişsin bâis-i şevk-i cedîd olsun da gör
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Kar
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
6609